Welkom

Welkom

Het Nederlands Vlaamse Netwerk voor de Analyse van Sociaal Beleid (ESPAnet NL-VL) is een netwerk van sociaal-wetenschappers die geinteresseerd zijn in en/of zich actief bezig houden met de analyse van sociaal beleid.

Het netwerk waardeert en stimuleert een multi-disciplinaire benadering van de sociaal-beleidsanalyse. Het staat daarom open voor collega’s uit alle relevante disciplines, zoals sociologie, rechten, politicologie, economie, psychologie en geschiedenis wetenschap.

ESPAnet NL-VL is opgericht in 2006 om de samenwerking tussen sociaal-beleidswetenschappers in Nederland te bevorderen door hen een forum aan te bieden voor de uitwisseling van ideeën, informatie, theoretische ontwikkelingen en onderzoeksresultaten. Dit alles met het oog op het bevorderen van de sociaal-beleidsanalyse als veld van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

ESPAnet NL-VL probeert op deze wijze de gevolgen van de versnippering van de sociaal-beleidsanalyse over universiteiten, onderzoeksgroepen en disciplines, zoals die in Nederland en Vlaanderen bestaat, te verminderen.

ESPAnet NL-VL heeft de volgende specifieke doelstellingen:

  • Het stimuleren van samenwerking tussen collega’s van verschillende universiteiten en van verschillende disciplines
  • Het stimuleren van de toetreding van jonge wetenschappers tot het onderzoeksveld en het bevorderen van hun kennis, inzichten en vaardigheden
  • Het bevorderen van de uitwisseling van ideeën, informatie en onderzoeksresultaten
  • Het bevorderen van sociaal-beleidsonderzoek in Nederland en Vlaanderen
  • Het leveren van een bijdrage aan het sociaal-beleidsdebat in Nederland en Vlaanderen

ESPAnet NL-VL is een nationale dochter van het Europese Network for European Social Policy Analysis (ESPAnet – Europe: www.espanet.org).