7e onderzoekersdag ESPANET NL/VL

7e onderzoekersdag ESPANET NL/VL

CONTOUREN VAN EEN NIEUWE VERZORGINGSSTAAT?

Als gevolg van de toegenomen eigen verantwoordelijkheid van burgers, de decentralisatie van beleidsterreinen naar lokaal of regionaal niveau en het politieke klimaat vinden er ingrijpende veranderingen plaats die vragen om een herbezinning op de rol en positie van de verzorgingsstaat in Nederland en België. Hebben we, zoals Kim Putters onlangs in zijn oratie betoogde, een nieuw sociaal contract nodig? Moeten Nederland en België, zoals Frank Vandenbroucke recent in zijn Pacificatielezing stelde, een proactieve rol gaan spelen in de Europese sociale agenda?

De Nederlands/Vlaamse afdeling van ESPAnet organiseert in samenwerking met het onderzoeksprogramma The State of Local Welfare van de Erasmus Universiteit de

Zevende ESPAnet NL/VL Onderzoekersdag

met als thema Contouren van een nieuwe verzorgingsstaat? Op deze onderzoekersdag presenteren Nederlandse en Vlaamse junior en senior onderzoekers lopend onderzoek op het terrein van sociaal beleid en is er gelegenheid tot bijpraten en (hernieuwde) kennismaking. Onderzoekers kunnen met en zonder paperpresentatie deel nemen aan deze dag. Senior onderzoekers zijn van harte welkom en kunnen ook worden gevraagd om op te treden als referenten.

Programma

10:00 – 10:30 Inloop
met koffie

10:30 – 10:45 Opening
door de dagvoorzitter, prof.dr Romke van der Veen, professor of Sociology of Work and Organization, kroonlid van de SER
& member of board of DPAS

10:45 – 11:15 Plenaire lezing 1: ‘De politiek van lokaal
sociaal beleid’
Prof.dr. Menno
Fenger, endowed professor ‘Governance of
modern welfare
states’, Co-dean
– Netherlands School of Public Administration (NSOB) &
Program
coordinator ‘The state of local welfare’

11:15 – 11.45 Plenaire
lezing 2: ‘De nieuwe ongelijkheidsgolf in de lage landen’
Prof.dr. Bea
Cantillon, hoogleraar en directeur van
het Centrum voor Sociaal
Beleid Herman
Deleeck, secretary-general van de Foundation for International
Studies on Social
Security, voorzitter van het beheerscomité van FAMIFED lid
van de Koninklijke
Belgische Academie, lid van de Hoge Raad voor de
Werkgelegenheid
& lid van de expertencommissie Pensioenhervorming

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 15:00 Workshopronde
1

15:00 – 15:15 Pauze

15:15 – 17:15 Workshopronde
2

17:15 Borrel
bij het Paviljoen