Events

Events

ESPAnet NL-VL heeft ervoor gekozen om haar activiteiten in eerste instantie te beperken tot de jaarlijkse Jonge Onderzoekersdag.

Jonge Onderzoekersdagen

Vanaf 2007 wordt elk voorjaar op een van de Nederlandse of Vlaamse universiteiten een dag georganiseerd waarop AIO’s en andere jonge onderzoekers van verschillende disciplines hun projecten presenteren in de vorm van papers. De papers worden in plenaire sessies gepresenteerd en vervolgens in eerste instantie becommentarieerd door senior onderzoekers, waarna een plenaire discussie volgt. Dit resulteert steeds in intensieve discussies, die als erg waardevol worden ervaren door alle deelnemers, zowel aio’s als senior onderzoekers.

De Onderzoekersdagen uit het verleden zijn:
Jonge Onderzoekersdag 1, 2007 Erasmus Universiteit (organisator: prof Romke van der Veen)
Jonge Onderzoekersdag 2, 2008 Universiteit Utrecht (organisator: prof Trudie Knijn)
Jonge Onderzoekersdag 3, 2009 Universiteit van Tilburg (organisator: prof Wim van Oorschot)
Jonge Onderzoekersdag 4, 2010 Universiteit van Amsterdam (organisator: prof Jan-Willem Duyvendak)
Jonge Onderzoekersdag 5, 2011 Universiteit van Utrecht (organisatoren: prof Janneke Plantenga en Dr Rik van Berkel).
Jonge Onderzoekersdag 6, 2012 Erasmus Universiteit (organisatoren: prof Romke van der Veen en Dr Ferry Koster).
Jonge Onderzoekersdag 7, 2017 Erasmus Universiteit (organisatoren: prof Romke van der Veen en prof Menno Fenger).
Jonge Onderzoekersdag 9, 2019 KU Leuven (organisator: prof Wim van Oorschot.