AIO-onderzoeksdag 2: Universiteit Utrecht

AIO-onderzoeksdag 2: Universiteit Utrecht

11 April 2008

Location: Utrecht University, Faculty room, Langeveld building, De Uithof

Program

9:30     Welcome speech and opening of the 2008 Social Policy Research Day
by Trudie Knijn

10:00   Session 1 – Welfare state legitimacy
Chair: Barbara Da Roit

Judith Raven (EUR): “De morele economie van de Nederlandse verzorgingsstaat”
Discussant: Wim van Oorschot

Alex Corra (RUG): “Safeguarding public values in the context of privatized social service delivery. An explorative analysis of the process of contracting out for employment reintegration services on the Dutch municipal reintegration market with regard to safeguarding of public values.”
Discussant: Willibrord de Graaf

Katerina Manevska (RU/EUR) & Peter Achterberg (EUR): “Ondermijnt migratie de steun voor sociale zekerheid? Drie verklaringen voor overheidssteun aan minderheden nader onderzocht”
Discussant: Robert Maier

11:15   Coffee break

11:30   Session 2 – Social support and integration
Chair: Mara Yerkes

Ellen Finsveen, Wim van Oorschot &John Gelissen (UvT):“How does the welfare state influence access to informal help?”
Discussant: Romke van der Veen

Gerben Korthouwer (UvA-ASSR): “How Christian Democrats Have Said Farewell to Famialism in Germany”
Discussant: Trudie Knijn

Mira Peeters-Bijlsma (ASW-UU): “Het verbeteren van de integratie van zieke werknemers door aandacht voor hun dubbele rol”
Discussant: Ruud Muffels

12:45   Lunch break

13:45   Session 3 – Changing work force
Chair: Marcel Hoogenboom

Pascal Dérogée (EUR): “Het beeld van de starre oudere”
Discussant: Frans Pennings

Willibrord de Graaf & Kaj van Zenderen (UU-ASW): “Young migrants’ transition to work in the Netherlands”
Discussant: Jan Willem Duyvendak

Mariëlle Cloïn (UU / SCP), Janneke Plantenga (UU) & Saskia Keuzenkamp (SCP / VU): “Een kwestie van cultuur en kosten? De arbeidsdeelname van laag-, middelbaar en hoogopgeleide moeders vergeleken”
Discussant: Mara Yerkes

15:00   Coffee break

15:15   Session 4 – Changing policies
Chair: Peter Achterberg

Hester Houwing (UvA-ASSR): “Variations in flexibility and security; an analysis of shifts in ‘flexicurity strategies’ in ten sectors in the Dutch economy”
Discussant: Janneke Plantenga

Fabian Dekker (EUR): “Risicosolidariteit in de kenniseconomie: werkloosheid als individuele verantwoordelijkheid?”
Discussant: Willem Trommel

Anne Marije van Essen (VU): “New hospital payment systems in the Netherlands, Germany and Britain: The role of the medical profession in regulatory welfare state reforms”
Discussant: Gijs Vonk

Sander Quak (EUR):“Ontwikkelingen in het arbeidsbeleid van multinationale ondernemingen: een casestudie”
Discussant: Marcel Hoogenboom

16:45   Conclusions by Trudie Knijn

17:15
   Surprise

18:30   Dinner
Casa di David, Oude Gracht a/d Werf 88, Utrecht