Jonge Onderzoekersdag 9

Jonge Onderzoekersdag 9

Event Start Date:
Event End Date:
29 mei 2019
Event Venue:
KU Leuven, Belgium

Uitnodiging Jonge Onderzoekersdag 9

Woensdag 29 mei 2019, Sociale Faculteit, KU Leuven, België

Voor wie?

Jonge onderzoekers (phd’s, post-docs, projectmedewerkers) met een project op het brede terrein van sociaal beleid en sociaal werk. Zij komen uit verschillende disciplines, zoals economie, sociologie, psychologie, rechten, politieke wetenschappen, bestuurs- en beleidswetenschappen, filosofie, sociaal werk, sociale pedagogie …

Wat?

Zij presenteren hun onderzoeksprojecten, – ideeën, – papers, en bediscussiëren die onderling.

Waarom?

ESPAnet NL-VL wil jonge onderzoekers een ontmoetingsmogelijkheid bieden, met als doelen:

  • kennisnemen van verschillende perspectieven op sociale vraagstukken, en van sociaal beleid- en interventiepraktijken
  • faciliteren van het opbouwen van professioneel sociaal kapitaal
  • inspiratie opdoen vanuit confrontaties van ideeën en onderzoekspraktijken
  • verbreden van de kijk op het eigen project
  • uitwisselen van suggesties voor verbetering van projecten en papers
  • opbouwen van ervaring met academische presentatie en discussie
  • ervaren van inbedding in een sociaal beleid/sociaal werk onderzoekersgemeenschap

Interesse?

Ben je een jonge onderzoeker die wil deelnemen? Stuur dan voor 1 April 2019 een abstract over je project en/of paper naar PhD-student Joy Schols (joy.schols@kuleuven.be).

Kosten?

We vragen een bijdrage van 25,- euro om te voorzien in koffie/thee/water en een broodjes lunch.

Promotoren/Begeleiders ook van harte welkom!

Ook de promotoren/begeleiders van jonge onderzoekers worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Zij kunnen tijdens de sessies uiteraard mee denken en praten om zo hun gewaardeerde expertise in te brengen, maar er worden van hen verder geen bijzondere taken verwacht. Stuur a.u.b. een mail naar Joy Schols (joy.schols@kuleuven.be) als je wil deelnemen.

Organisatie

De ESPAnet NL-VL Jonge Onderzoekersdag 2019 wordt georganiseerd door het Team Social Policy and Social Work van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven (zie: www.spsw.be). Contactpersoon is Joy Schols (phD): joy.schols@kuleuven.be

Voertaal

Teksten kunnen in het Nederlands en in het Engels geschreven zijn. Voertaal tijdens de presentaties en discussies is Engels, maar die kan Nederlands zijn als er enkel Nederlandssprekende deelnemers in een sessie aanwezig zijn.

B en M Best Paper Prijs

Net als voorgaande jaren kunnen papers dit jaar genomineerd worden voor de ESPAnet NL-VL B en M Best Paper Prijs.

Click for English Invitation here.